Wetsvoorstel invoering Participatiewet

Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsvermogen en harmonisatie van deze regelingen. (Vierde Nota van Wijziging Invoeringswet Wet werken naar vermogen)