Kamerbrief over eID Stelsel en DigiD-kaart

Brief aan de Tweede Kamer van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Economische Zaken over een publiek-privaat stelsel voor elektronische identificatie (eID Stelsel) en de DigiD-kaart.