Concept wetsvoorstel bijdrage strafproces (consultatieversie)

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de eigen bijdrage van veroordeelden aan de kosten van de strafvordering en de slachtofferzorg.