Memorie van Toelichting van Wet maatschappelijke ondersteuning 2015)

Memorie van Toelichting inzake het voorstel van wet, houdende regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015).