Gaswinning in Groningen

Brief van de minister van Economische Zaken aan de Tweede Kamer waarin hij eerst ingaat op de gevolgen en het belang van gaswinning in Groningen en de zorgen over aardbevingen. Vervolgens schetst hij de belangrijkste uitkomsten van de onderzoeken en adviezen. Tot slot gaat hij in op maatregelen die het kabinet neemt om de gaswinning in Groningen op een verantwoorde manier te laten plaatsvinden.

Belangrijkste punten besluit aardgaswinning Groningen

De belangrijkste punten uit het kabinetsbesluit van 17 januari 2014 op een rij:

 • Lagere gasproductie

  De gasproductie wordt met 80% verminderd in het risicogebied rond Loppersum.
 • Vergroting veiligheid en versterking van gebouwen, huizen en infrastructuur

  Centrum Veilig Wonen gaat de komende jaren op grote schaal huizen en gebouwen in de regio bouwkundig versterken.
 • Efficiënte schadeafhandeling

  De NAM moet iedereen compenseren die schade heeft geleden door de aardbevingen. De schadeafhandeling moet snel en goed gebeuren. De Onafhankelijke Raadsman gaswinning Groningen behandelt klachten over de schadeafhandeling.
 • Regeling voor waardedaling huizen

  Wie te maken heeft met waardedaling van zijn woning, kan zich aanmelden voor de zogeheten waarderegeling. De regeling is alleen bedoeld voor huizenbezitters in de gemeenten Appingedam, Bedum, Delfzijl, Eemsmond, Loppersum, Slochteren, Ten Boer of Winsum. De waarderegeling geldt niet voor woningen die voor 25 januari 2013 zijn verkocht.
 • Aandacht voor bijzondere situaties

  Er komt een speciaal fonds voor bijzondere situaties. Dit zijn situaties waarbij mensen ernstig in de problemen zijn geraakt door persoonlijke omstandigheden of beperkingen. Bijvoorbeeld een huiseigenaar die door gezondheidsklachten niet in zijn woning kan blijven wonen.
 • Verbouwing van huizen

  Een nieuw pakket maatregelen moet huiseigenaren stimuleren om te investeren in hun woning. Het gaat dan om woningisolatie, energiebesparende voorzieningen en/of decentrale energieopwekking.
 • Verbetering economisch perspectief

  Een stimuleringsprogramma moet de economische structuur in de regio versterken. Zo krijgt een Economic Board, waarin lokale ondernemers plaatsnemen, de beschikking over een fonds om investeringen te doen. De Economic Board heeft op 16 december 2014 een plan van aanpak gepresenteerd. Hierin staat hoe € 97.5 miljoen wordt gebruikt voor het versterken van de economie in Groningen.
 • Verbetering leefbaarheid

  Overheden en NAM gaan de leefbaarheid in Noordoost Groningen vergroten. bijvoorbeeld door langdurig leegstaande kerken, schoolgebouwen, boerderijen en fabrieken een nieuwe bestemming te geven. Of door een impuls te geven aan lokale energieopwekking. Of door in het landelijke gebied snel internet (breedband) mogelijk te maken. De Dialoogtafel Groningen zal de maatregelen uitwerken en hiervoor met voorstellen komen.