Kamerbrief over de landelijke agenda suïcidepreventie en Jaarrapportage vermindering suïcidaliteit 2013

Brief van minister Schippers (VWS) aan de Tweede Kamer over de landelijke agenda suïcidepreventie (Landelijke agenda) en de Jaarrapportage vermindering suïcidaliteit 2013