Reactie op verslag schriftelijk overleg over Besluit experiment flexibele en virtuele onderwijstijd

Antwoorden van staatssecretaris Dekker (OCW) op vragen en opmerkingen van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het Besluit experiment flexibele en virtuele onderwijstijd.