Beantwoording Kamervragen over verzameling 1,8 miljoen records metadata door NSO

Antwoorden van minister Plasterk (BZK) en minister Hennis-Plasschaert (Def) op de vragen van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de berichtgeving in Der Spiegel over 1,8 miljoen records metadata die de Nationale Sigint Organisatie (NSO) heeft verzameld in het kader van terrorismebestrijding en militaire operaties in het buitenland.