Kamerbrief over voortgang hoofdlijnenakkoorden en prestatieafspraken hoger onderwijs en onderzoek

Brief van minister Bussemaker (OCW) aan de Tweede Kamer over de voortgang van het hoofdlijnenakkoorden en prestatieafspraken hoger onderwijs en onderzoek