Kamerbrief over zorgen van huisartsen over kwaliteit van de Jeugdwet

Brief van de staatssecretarissen Van Rijn (VWS) en Teeven (VenJ) aan de Tweede Kamer inzake het bericht in de Volkskrant over de zorgen van huisartsen over de kwaliteit van de Jeugdwet alsmede een reactie op verzoek van het Kamerlid Agema over de dekking van de frictiekosten (300 mln.) die met de transitie van de jeugdhulp samenhangen.