Kamerbrief over het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS)

Brief van staatssecretaris Mansveld (IenM) aan de Tweede Kamer over de genomen besluiten ten aanzien van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS).