Kamerbrief voortgang rijksacties Energieakkoord voor energiebesparing woningen

Brief van minister Blok (Wonen & Rijksdienst) aan de Tweede Kamer over de stand van zaken van een aantal rijksacties in het Energieakkoord voor energiebesparing woningen. In de brief wordt verwezen naar een onderzoeksrapport van ECN: Nulmeting subsidieregeling voor verhuurders.