Kamerbrief over arrest Hof van Justitie EU van 13 mei 2014 inzake Google AEPD

Brief van staatssecretaris Teeven (VenJ) aan de Tweede Kamer over het arrest van het Hof van Justitie EU van 13 mei 2014 in de zaak Google Spain SL en Google Inc tegen AEPD en Mario Costeja González.