Beantwoording Kamervragen over de wijziging van de indexeringssystematiek in de langdurige zorg per 2015

Antwoorden van staatssecretaris Van Rijn (VWS) op vragen van een aantal fracties over de wijziging van de indexeringssystematiek in de langdurige zorg per 2015.