Kamerbrief over de goedkeuring partnerschapsovereenkomst en stand van zaken EFRO 2014-2020

Brief van staatssecretaris Dijksma (EZ) aan de Tweede Kamer over de goedkeuring partnerschapsovereenkomst en de stand van zaken van EFRO 2014-2020.