Kamerbrief Keuzes voor een beter belastingstelsel

Staatssecretaris Wiebes (Fin) stuurt de brief Keuzes voor een beter belastingstelsel naar de Kamer. In deze brief licht hij de ambities toe die het kabinet heeft met een herziening van het belastingstelsel, schetst hij de inhoudelijke bewegingen naar een toekomstig stelsel en doet de staatssecretaris een voorstel voor het politieke proces.