Kamerbrief tijdpad PAS en ontwerpbesluiten grenswaarden en emissiearme huisvesting landbouwhuisdieren

Brief van staatssecretaris Dijksma (EZ) aan de Tweede Kamer over het tijdpad van de voorhangprocedure van het ontwerpprogramma aanpak stikstof, de ontwerpbesluiten in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) en het ontwerpbesluit emissiearme huisvesting landbouwhuisdieren.