Kamerbrief over gesprekken energiecoöperaties ten aanzien van de regeling verlaagd tarief energiebelasting

Brief van minister Kamp (EZ) aan de Tweede Kamer over het Energieakkoord om onder bepaalde voorwaarden ook ‘voor de meter’ opgewekte lokale duurzame energie te stimuleren door toepassing van een verlaagd energiebelastingtarief.