kamerbrief over voorleggen Programma Aanpak Stikstof en terinzagelegging

Brief van staatssecretaris Dijksma (EZ) aan de Tweede Kamer over het ontwerp Programma Aanpak Stikstof dat op 10 januari 2015 ter inzage wordt gelegd.

Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.