Kamerbrief invoering huisdierenlijst zoogdiersoorten

Staatssecretaris Dijksma (EZ) informeert de Tweede Kamer over de laatste ontwikkelingen rondom de invoering van de positieflijst voor zoogdieren. De positieflijst treedt op 1 februari 2015 in werking.