Aanbiedingsbrief tweede nota van wijziging Wetsvoorstel aanpak schijnconstructies i.v.m. transitievergoeding Wwz

Aanbiedingsbrief van minister Asscher (SZW) bij de tweede nota van wijziging bij het Wetsvoorstel aanpak schijnconstructies in verband met maatregelen om onbedoelde effecten van de regeling van de transitievergoeding in de Wet werk en zekerheid voor tijdelijke werknemers tegen te gaan.