Memorie van antwoord wetsvoorstel banenafpsraak en quotum arbeidsbeperkten

Staatssecretaris Klijnsma (SZW) zendt de Eerste Kamer de Memorie van antwoord voor het wetsvoorstel Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (33 981).