Beantwoording Kamervragen over TTIP vrijhandelsverdrag en het Nederlandse Zorgstelsel

Antwoorden van minister Ploumen (BZ) op vragen van de leden Bontes en Van Klaveren over TTIP vrijhandelsverdrag en het Nederlandse zorgstelsel.