Kamerbrief over Visiedocument Behandel- en Expertisecentrum van NVLP, STZ en Radboud UMC

Minister Schippers (VWS) schrijft de Tweede Kamer vóór de zomer te infomeren over het 'Visiedocument Lyme behandel en expertisecentrum'. Het rapport is van de Nederlandse Vereniging voor Lyme Patienten, de Stichting Tekenbeetziekten en het Radboud Universitair Medisch Centrum. Minister Schippers wil beide patiëntenverenigingen en de betrokken instellingen de ruimte geven om te komen tot een plan van aanpak dat op een breed draagvlak kan rekenen.