Beantwoording Kamervragen over voorwaarden toelating experiment regelluwe scholen

Staatssecretaris Dekker (OCW) beantwoordt vragen van fracties van de Tweede Kamer over voorwaarden voor toelating tot de pilot regelluwe scholen.