Kamerbrief behandeling wetsvoorstel windenergie op zee

Minister Kamp (EZ) stuurt een brief aan de Eerste Kamer over de behandeling wetsvoorstel windenergie op zee.