Aanbiedingsbrief Voorjaarsrapportage Regeldruk

De ministers Kamp (EZ), Plasterk (BZK) en Blok (Wonen en Rijksdienst) bieden de Tweede Kamer de voorjaarsrapportage regeldruk aan, zoals aangekondigd in de najaarsrapportage regeldruk van 5 december 2014. In deze brief komt de voortgang van de programmabrief “Goed geregeld: een verantwoorde vermindering van regeldruk 2012-2017” aan de orde.