Kamerbrief beleidsdoorlichting Risicomanagement staatsschuld

Minister Dijsselbloem van Financiën stuurt de Tweede Kamer de hoofdlijnen van het nieuwe beleidskader voor het risicomanagement van de staatsschuld. Het nieuwe kader streeft naar een verdere looptijdverlenging ten opzichte van de huidige schuld en beoogt daarbij minder afhankelijk te zijn van renteswaps. Het nieuwe risicokader voor de periode 2016-2019 is opgesteld op basis van een evaluatie van het huidige risicokader. Minister Dijsselbloem schrijft aan de Tweede Kamer dat het risicokader in de afgelopen jaren heeft voldaan aan de doelstelling om de staatsschuld te financieren tegen zo laag mogelijke rentekosten onder acceptabel risico voor de begroting.

Kamerbrief beleidsdoorlichting Risicomanagement staatsschuld (PDF | 4 pagina's | 97 kB)