Kamerbrief inzake Nader advies Extern Volkenrechtelijke Adviseur geweldgebruik tegen ISIS in Syrië

Minister Koenders stuurt de Tweede Kamer het nader advies over geweldgebruik tegen ISIS in Syrië. Dit rapport is opgesteld door de extern volkenrechtelijk adviseur (EVA), prof. dr. P.A. Nollkaemper.