Voortgang ketenakkoord fosfaatkringloop

Staatssecretaris Mansveld (IenM) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van de voortgang van het ketenakkoord fosfaatkringloop.