Beantwoording Kamervragen over training ambtenaren Zimbabwaanse belastingdienst

Minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) beantwoordt vragen van het Kamerlid Taverne (VVD) over trainingen over belastingverdragen voor ambtenaren van de belastingdienst van Zimbabwe.