Kamerbrief hoofdlijnen van een toekomstbestendig pensioenstelsel

Brief van staatssecretaris Klijnsma (SZW) aan de Tweede Kamer over de hoofdlijnen voor een toekomstige inrichting van het stelsel van aanvullende pensioenen in Nederland.

Een afschrift van deze brief isop 9 juli 2015 aan de Eerste Kamer gezonden.