Advies bij wet tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden

Advies bij wet tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders.