Kamerbrief bilaterale socialezekerheidsverdrag met Marokko

Minister Asscher (SZW) informeert de Tweede Kamer over de overeenstemming die is bereikt over aanpassing van het bilaterale socialezekerheidsverdrag tussen Nederland en Marokko.

Marokko heeft ingestemd met de door Nederland gewenste invoering van het woonlandbeginsel, de stopzetting van de export van de kinderbijslag en de beƫindiging van de werelddekking bij tijdelijk verblijf in het kader van de Zorgverzekeringswet. In ruil daarvoor heeft Nederland verzachtende maatregelen en langere overgangstermijnen geboden.