Kamerbrief over modernisering Wetboek van strafvordering

Minister van der Steur (VenJ) stuurt een nota met een schets van de hoofdlijnen van het gemoderniseerde Wetboek van Strafvordering aan de Tweede Kamer.

Bijlagen