Kamerbrief over Mid-term Review Dutch Good Growth Fund

Minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) informeert de Tweede Kamer over de mid-term review van het Dutch Good
Growth Fund. Deze staat geagendeerd voor het Algemeen Overleg op 14 oktober a.s.