Kamerbrief met beleidsreactie op ORET-evaluatie

Minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van de evaluatie van het ORET-programma. ORET staat voor Ontwikkelingsrelevante Exporttransacties.