Overview of main development results in Horn of Africa in 2014

Deze rapportage schetst een beeld van de voortgang van de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking in 2014. De rapportage is Engelstalig.