Kamerbrief over standpunt buurtrechten

Minister Plasterk (BZK) stuurt de Tweede Kamer zijn standpunt over het versterken van de mogelijkheden voor burgers om te participeren en initiatief te nemen in gemeentelijk beleid en bestuur.