Beantwoording vragen over het bericht “Geen kabinetscampagne Oekraïne-referendum”

Antwoorden van de minister van Buitenlandse Zaken, mede namens de Minister-president en de minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, op de schriftelijke
vragen gesteld door het lid Verhoeven over het bericht “Geen kabinetscampagne Oekraïne-referendum”.