Kamerbrief over kosten referendum

Minster Plasterk (BZK) bericht de Tweede Kamer, mede namens minister Koenders (BZ), gesprekken te voeren met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de kosten van het organiseren en uitvoeren van het referendum van 6 april 2016. Het referendum gaat over de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne.