Kamerbrief over uitvoering motie Hoogland snorfietsproblematiek

Minister Schultz van Haegen (IenM) informeert de Tweede Kamer over de uitvoering van de motie Hoogland over snorfietsproblematiek.