Wetsvoorstel variabele pensioenuitkering (incl. Memorie van Toelichting)

Staatssecretaris Klijnsma (SZW) zendt de Tweede Kamer het Voorstel van wet tot wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met invoering van een variabele uitkering (Wet variabele pensioenuitkering)