Kamerbrief met kabinetsreactie op Nationale Wetenschapsagenda

Minister Bussemaker, staatssecretaris Dekker (beiden OCW) en minister Kamp (EZ) informeren de Tweede Kamer over de Nationale Wetenschapsagenda. Zij gaan in op de totstandkoming van de Nationale Wetenschapsagenda, de functies van de agenda en het vervolg.