Uitvoering van toezeggingen AO Grondstoffen en Afval d.d. 25 juni 2015 en svz. diverse acties beleidsprogramma VANG (Van Afval naar Grondstof)

Staatssecretaris Dijksma (IenM) informeert de Tweede Kamer de stappen die zij wil nemen om te komen tot een circulaire economie. Zij gaat daarbij in op de uitvoering van enkkele moties:

  • VANG ketenaanpak Huishoudelijk afval;
  • Voortgangsbrief Raamovereenkomst Verpakkingen;
  • Bronnenaanpak microplastics;
  • Plan van aanpak Landelijke Aanpak Zwerfafval.