Kamerbrief Gaswinning Groningen en meerjarenprogramma NCG

Hierbij treft u de Kamerbrief Kamerbrief Gaswinning Groningen en meerjarenprogramma NCG.

Het kabinet heeft besloten om de voorlopige voorziening die de Raad van State met haar uitspraak van 18 november 2015 heeft getroffen voor het gasjaar 2015/2016 in stand te houden. Dat betekent dat de gaswinning wordt beperkt tot 27 miljard m³ met ruimte voor meer productie als dat nodig is om de leveringszekerheid te waarborgen. De keuze voor dit productieniveau is in lijn met het advies van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Op basis van het nieuwe winningsplan van NAM zal het kabinet volgend jaar, na advisering door SodM en decentrale overheden, een besluit nemen voor de langere termijn.

Hieronder treft u tien bijlagen bij deze Kamerbrief. De eerste bijlage, de invulling van aantal andere moties en toezeggingen, treft u achter de Kamerbrief.

Bijlagen