Beantwoording schriftelijke vragen gaswinning Groningen en meerjarenprogramma NCG

Hierbij treft u de antwoorden op de schriftelijke vragen naar aanleiding van de brief ‘Gaswinning Groningen en meerjarenprogramma NCG’ van 18 december jl.Deze beantwoording heeft één bijlage: de Progress note van de Groningen Scientific Advisory Committee.