Beantwoording vragen over vrijstelling Vpb-plicht voor zeehavens

Staatssecretaris Wiebes van Financiën beantwoordt vragen over de vrijstelling van vennootschapsbelastingplicht voor zeehavenbeheerders.