Beantwoording Kamervragen over kalvertransporten

Staatssecretaris Van Dam (EZ) beantwoordt vragen van de Kamerleden Van Dekken en Dikkers (PvdA) over de lange afstandstransporten van kalveren.