Kamerbrief onderzoek Alvarez & Marsal: ‘NS weerbaar naar de toekomst’

Minister Dijsselbloem van Financiën informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van het onderzoek van Alvarez en Marsal (A&M) naar de effectiviteit van interne procedures, risicobeheersing, compliance en controlemaatregelen in de NS-organisatie. A&M heeft onderzocht of de procedures van NS en de werking ervan voldoende zijn om onregelmatigheden zoveel mogelijk te voorkomen en integer gedrag te bevorderen. De directe aanleiding vormde de geconstateerde ernstige onregelmatigheden rondom de aanbesteding van regionaal spoorvervoer in Limburg. Bijgevoegd zit ook het verbeterplan van NS aan de hand van het A&M-rapport.

Op basis van het verbeterplan van NS constateert de minister dat NS de conclusies van A&M zeer serieus neemt en de aanbevelingen onverkort en voortvarend doorvoert. De raad van commissarissen van NS volgt de voortgang van de implementatie van het plan nauwlettend. De rvc zal tweemaal per jaar aan de minister als aandeelhouder de voortgang monitoren.